Bezbednosti i zdravlje na radu

sagety-training
Preduzeće “TAS SECURITY” će za obavljanje ugovorenih poslova vezanih za bezbednost i zdravlje na radu, u skladu sa odredbama člana 15 i 37 Zakona o bezbed nosti i zdravlju na radu, odrediti stručno lice sa položenim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Stručno lice će obavljati poslove u skladu sa odredbama člana 40 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

U mogućnosti smo da svojim klijentima pružimo pun servis usluga u implementaciji odredaba Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i to:

  • Izrada akta o Proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • “Referentska” usluga – mesečno servisiranje poslova u pomenutoj oblasti od strane ovlašćenog lica
  • Izrada akta ( Pravilnika), kojim se reguliše materija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Edukacija menadžmenta klijenta radi upoznavanja sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona
  • Teorijsko osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad kao i konsultacije u vezi praktičnog osposobljavanja zaposlenih

Usluge uz oblasti zaštite od požara

U skladu sa zahtevima klijenta, “TAS SECURITY” će za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara odrediti lice sa položenim stručnim ispitom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara.