Konsalting u oblasti bezbednosti

risk

“TAS security” na osnovu stručne osposobljenosti i višegodišnjeg iskustva svojih menadžera pruža stručne i specijalizovane savete i preporuke iz domena bezbednosti. Mi ćemo vam pomoći da optimizujete svoj rаd, uskladite radne i bezbednosne procedure i podignete nivo bezbednosti.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Procena rizika obuhvata:

  • Procena postojećeg stanja bezbednosti
  • Analiza ugroženosti
  • Procena rizika i posledica
  • Definisanje sistema obezbeđenja

Na osnovu sačinjene analize daje se sveobuhvatni predlog mera u cilju postizanja optimalnog stanja bezbednosti.

Izrada planske dokumentacije iz oblasti bezbednosti

“TAS SECURITY”” u skladu sa zakonskim obavezama te prethodnim dogovorom i zahtevom klijenta vrši izradu neophodnih dokumenata.

Izrada radno – bezbednosnih procedura

Predstavlja operacionalizaciju prethodno urađenih analiza i procena. Procedure se izrađuju posebno za svaku problemsku oblast – u skladu sa zahtevom klijenta. Navedenim procedurama se funkcionalno povezuju radne procedure zaposlenih sa neophodnim bezbednosnim merama.

Neke od radno – bezbednosnih procedura mogu biti:

  • Procedura prijema stranaka i korisnika usluga u objektima klijenta
  • Procedura ulaska-izlaska zaposlenih klijenta
  • Procedura manipulacije ključevima službenih prostorija klijenta
  • Procedura postupanja zaposlenih u slučaju vanrednih događaja (najave o podmetanju eksplozivne naprave, oružanog napada i slično)
  • Procedura o postupanju zaposlenih u slučaju štrajka
  • Procedura o korišćenju internih informatičkih resursa i druge

Edukacija zaposlenih u oblasti bezbednosti

Edukacija se sprovodi kako bi se zaposleni koji rade na potencijalno rizičnim pozicijama obučili za adekvatno reagovanje i postupanje u određenim kriznim situacijama. Edukativne aktivnosti koje za potrebe svojih klijenata izvodi “TAS SECURITY”, bazirane su na specifičnim zahtevima klijenata, kao i na osnovu opštih standarda koji se odnose na oblast obuke i osposobljavanja kadrova u oblasti bezbednosti.